pátek 10. května 2013

Květiny - jaro 2013
Jaro 2013 - první obrázky...

skalka s čarověníky smrku, borovice, jedle a modřínupřevislá sakura před rozkvětem

tařice

okrasná červenolistá jabloň

weigelie

jabloň


vlevo sloupovitý červenolistý buk


zmarličník japonský převislýrozvíjející se listy - převislý červenolistý buk

vpředu sloupovitý habrvzadu velká koruna javoru - Acer platanoides Globosum

přes zídku přepadá převislý smrk - Picea abies Formánek